Antonisen Consult har mange års erfaring indenfor sundhedsvæsnet og genbehandlingsområdet (rengøring og sterilisation af flergangsmedicinsk udstyr og fleksible endoskoper) og tilbyder hjælp i forbindelse med:

  • Ændret opgaveindhold, herunder gennemføre nødvendige kapacitetsberegninger for proces- og transportudstyr, personaleressourceberegninger og udarbejdelse af nødvendige kravspecifikationer
  • Nybyggeri, ombygning og renovering. Både i forhold til optimale arbejdsprocesser, flow, logistik og lagerforhold, til hygiejnemæssige indretning og materialevalg, IT understøttende løsninger og i forhold til relevante og gældende standarder og infektionshygiejniske retningslinjer. Virksomheden har fokus på innovation og anvendelse af automatiserede og robottekniske løsninger.
  • Kvalitetsmæssige forbedringer inden for genbehandlingsområdet
  • Analyser med henblik på igangsættelse af kvalitetsudviklingsprojekter relateret til infektionshygiejne og infektionsforebyggelse.
  • Udarbejdelse af genbehandlingsvejledninger, der opfylder danske og internationale krav.