2013

Genbehandling af fleksible endoskoper

Undervisningsdag for sterilcentralen i Esbjerg om fleksible endoskoper med følgende indhold: Den historiske udvikling af det fleksible endoskop - Det fleksible endoskops opbygning - Typer af fleksible endoskoper og deres anvendelsesområde - Kravgrundlag for genbehandling af fleksible endoskoper - Genbehandling af fleksible endoskoper – Endovaskemaskiner - Tørre- og opbevaringsskabe - Kvalitetskontrol og dokumentation - Indretning af enhed for genbehandling af fleksible endoskoper. Kunden fik et teoretisk grundlag inden afdelingen i praksis skulle ovetage genhandlingen af fleksible endoskoper.

2013

Kvalitetskontrol genbehandling af Da Vinci udstyr

Restproteinmåling på Da Vinci instrumenter i sterilcentralen på Rigshospitalet. Restproteinmåling var ønsket foretaget i forbindelse med ændring i programparametre i vaskemaskine, skift af detergent samt ibrugtagning af ny instrumenttype, 5 mm endowrist instrumenter. Opgaven indeholdt tilsmudsning af instrumenter, restproteinmåling og testrapport.

2013

Herlev Hospital Ny akutmodtagelse og operationsafdeling – logistikflow og arealbehov

I et samarbejde med Nyt hospital Herlev opstartet arbejdet med udarbejdelse af logistikkoncept og flow, samt beregninger af arealbehov i ny akut operationsafdeling på Herlev Hospital.

2013

Glostrup Hospital, sterilcentral – generisk model for beregning af personaleressourcebehov

Med udgangspunkt i tidstudieberegninger, foretaget indenfor genbehandlingsområdet på Glostrup Hospital, udviklet generisk model som skal sætte Hospitalet i stand til, på baggrund af aktuel operationsaktivitet, at beregne det til enhver tid nødvendige personaleressourcebehov i sterilcentralen.

Ud fra tidsstudietal er en generisk scoringsmodel udviklet, der dels omfatter ukomplicerede instrumenter og komplicerede instrumenter, samt gennemsnitstider for udvalgte processer, som ikke kan henføres til enkelt produkter. Efterfølgende er der for operationsaktiviteter, baseret på SKS-koder niveau 5, noteret hvilke produkter, der er anvendt. På den måde er der foretaget en sammenkobling af genbehandlingstider (personaleressourcer) i sterilcentralen og SKS-koder. Vha. denne model kan en gennemsnitlig genbehandlingstid for hvert SKS kode kapitel beregnes.

Gitte Antonisen og jeg havde i 2014 et samarbejde i sterilcentralen på Glostrup Hospital, hvor jeg var projektleder for beskrivelse af sterilcentralens ressourcebelastning. På det tidspunkt havde afdelingen ikke særlig stor erfaring med opgørelse af ressourceforbrug, herunder tidstudier på en række komplekse instrumenter. Vi havde brug for at kunne forudse ressourcebelastningen i forhold til operationsafdelingens aktivitetsniveau. Ledelsen i afdelingen anbefalede, at vi fik hjælp fra Gitte. Selvom det ikke var første gang at jeg skulle samarbejde med en konsulent udefra, så var jeg alligevel en smule nysgerrig på, hvordan sådan et samarbejde vil komme til at udvikle sig. Allerede på det første møde blev jeg positivt overrasket. Gitte havde forberedt et oplæg til en proces og gjorde sig umag med at ramme plet i forhold til vores behov. Hun er en yderst tillidsvækkende person, som såvel jeg som medarbejderne i sterilcentralen straks kom til at holde af. Derudover besidder Gitte en masse overblik, og er utrolig god til at korte komplekst data og viden ned til operationelt niveau. Dette levede Gitte til fulde op til, og jeg kan til enhver tid anbefale Gitte som konsulent. Vores samarbejde fortsatte efter projektet på Glostrup Hospital. Jeg har siden hen haft fornøjelsen af et spændende og lærerigt samarbejde omkring kompetenceudvikling af medarbejdere til Region Hovedstadens kommende to nye sterilcentraler.
- Edin Balihodzic, Region H

2013

Projekt under markedsmodningsfonden

Deltaget i nationalt projekt under markedsmodningfonden; Udvikling af robotteknologi til brug for automatisering af arbejdsprocesser i sterilcentralen.

2013

Audit Region Midt - Lagerfunktion

Gennemført auditering Region Midt – lagerfunktion. Auditering skete i flere etaper. Auditering af hygiejneniveau er sket i henhold til DS 2451-13 & 2451-10, Hygiejnekrav til vareforsyning udformet af Region Midt og virksomhedens Kvalitetshåndbog og tilhørende SOP'er.

Jeg har samarbejdet med Hilsberg & Partner i forbindelse med, at vi i Region Midt etablerede et regionslager, der håndterede varer af vidt forskellige kvaliteter. Vi håndterede alt fra anbrud af små sterile varer i et dedikeret rum til pallelæs af aftørringspapir. Det blev håndteret hos en ny ekstern logistik partner, hvor der blev udarbejdet et kvalitetsstyringssystem, der blandt andet skulle sikre oplæring i at varerne blev håndteret på ret vis, at fejl blev korrigeret, at de forskellige processer blev dokumenteret etc. I forbindelse med dette arbejde har vi brugt Hilsberg og Partner til at auditere processerne og lokalerne. Hvilket de har gjort på meget tilfredsstilende vis. Vi har desuden undervejs haft et behov for at bruge Hilsberg og Partner til at sparre omkring forskellige problemstillinger, da vores arbejde med regionslaget ofte involverede nytænkning og nye processer, ikke bare for vores logistik partner men i det hele taget. Hos Hilsberg & Partner, har Gitte Antonisen været tilknyttet arbejdet omkring regionslageret i Region Midt. Vi har i alle fornødne sammenhænge fået en rigtig tilfredsstillende assistance, og kan varmt anbefale Hilsberg og Partner i forbindelse med kvalitetsstyring og auditering af varer til sundhedssektoren.
- Karsten Fris Meng, leder af regionslageret Region Midt 2013-2016

2013

Audit for Det Norske Veritas, som fagekspert indenfor renrumsområdet

Deltaget i auditering foretaget af Det norske Veritas. Auditeringen er sket i henhold til DS/EN ISO 13485. Oplysninger om kunden er fortrolige.

2013

National arbejdsgruppe for robotkirurgi

Deltaget som faglig ekspert i national arbejdsgruppe for Robotkirurgi. Har deltaget i udarbejdelse af nationale vejledninger for genbehandling og kvalitetsovervågning af genbehandlingsprocesen v. restproteinmåling. Deltaget i løbende dialoger med producent af Da Vinci udstyr , producenter af procesudstyr for mekanisk genhandling af Da Vinci udstyr, infektionshygiejniske enheder, task force gruppen og sundhedsstyrelsen.

2013

Robotkirurgi Herlev Hospital

Ydet bistand til Herlev Hospital omkring genbehandling af instrumenter anvendt til robotkirurgi. Herunder gennemført restproteintest og udarbejdelse af genbehandlingsinstruktioner og instruktion for restproteinmåling samt fungeret som rådgiver for ny afsnitschef.