Antonisen Consult tilbyder at udføre auditering i henhold til gældende lovgivning, internationale og nationale standarder og retningslinjer.

Virksomheden kan tilbyde, at gennemføre hygiejneaudit, og/eller hygiejnegennemgang af kliniske afdelinger, herunder operations- og genbehandlingsenheder, privathospitaler/ klinikker, lægepraksis og tandklinikker.

Baggrund for at kunne tilbyde auditering

  • Gennemført kursus; Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren baseret på krav og anbefalinger i Den danske kvalitetsmodel (DDKM) i de danske infektionshygiejnestandarder i DS 2450- og 2451-serierne og i de nationale infektionshygiejniske retningslinjer (NIR)
  • Er uddannet intern auditor i sundhedsvæsnet v. Dansk Standard
  • Er godkendt af Det Norske Veritas som fagekspert indenfor renrumsområdet.
  • Stor erfaring med akkrediteringsforløb i forhold til JCI og DDKM, både på hospitals-, afdelings- og afsnitsniveau inden for følgende områder; anæstesi og operation, genbehandling, og intern service og logistik.