Fra medio 2016

Faglig ekspert i forhold til KVASTU-gruppen på Rigshospitalet

KVASTU står for kvalitet, sterilitet og udvikling, og er det projekt som i 2001 blev gennemført for at sikre en ensartet defineret kvalitet på genbehandlingsområdet på Rigshospitalet. Der er implementeret et KVASTU-styresystem (et kvalitetsstyringssystem til at fastlægge mål og politikker til at nå disse mål) for genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr på Rigshospitalet. KVASTU-styresystemet retter sig imod de processer, der omfatter rengøring, desinfektion, sterilisation, håndtering, opbevaring og transport af medicinsk udstyr til flergangsbrug.

Rollen som faglig ekspert i forhold til KVASTU-gruppen omfatter:

  • At bidrage med de sidste nye faglige input. Det kan være nye faglige referencer, nye undersøgelser, ny litteratur på området.
  • At rådgive og vurdere i forhold til metoder og kvalitetsniveau.
  • Hjælpe med at udarbejde notater, henvendelser og andet fra gruppen til IHE (Infektionshygiejnisk Enhed) og kvalitetsorganisationen.
  • I samarbejde med sterilcentralens kvalitetschef at udarbejde udkast til nye instruktioner, foretage de nødvendige rettelser i instruktioner og bilag for at sikre styresystemets fortsatte fremdrift.
  • Ansvarlig for Auditplanlægning, Auditudførelse og Audittilbagemelding

April 2016

Hygiejnekursus for serviceteknikere i privat virksomhed som sælger og servicerer laboratorieudstyr

Kurset havde følgende indhold: Sygehuserhvervede infektioner - Mikrobiologi – Smitteveje, smittemåder og afbrydelse af smitteveje - Håndhygiejne – Håndhygiejnetest - Zoner på et hospital og typer af opgaver - Adfærd og påklædning i de forskellige zoner - Kursisternes egne erfaringer ud fra et hygiejneperspektiv - Praktisk gennemgang af beskyttelsesforanstaltninger - Implementering af nye rutiner - Opsamling og test i viden om grundlæggende hygiejne og adfærd.

Efterår 2016 og forår 2017

Undervisning sterilassistent uddannelse Århus social og sundhedsskole

Fra oktober 2016

KHR Architecture AS – Bispebjerg akuthus

Løbende rådgivning relateret til projekt Bispebjerg akuthus. Rådgivningen relaterer sig til infektionshygiejniske forhold i projektet.