Antonisen Consult tilbyder projektledelse i forbindelse med forskellige typer af projekter. Det kan være store projekter som at etablere en ny sterilcentral, større og mindre kvalitetsudviklingsprojekter, flytning af en afdeling fra et sted til et andet etc.

Den vigtigste rolle som projektleder er at skabe overblik over processen, tidsplaner og opgaver, at få udstukket en fælles kurs og struktur, og at sikre at alle er klar over målet og hvorledes vi sammen skal nå dertil.

Der tilbydes en projektleder som er god til at styre, lede og sikre fremdrift samtidig med at der arbejdes meget procesorienteret i forhold til de medarbejdere, som er involveret i processen. 

Derudover er det vigtigt for Antonisen Consult, at kunne overføre virksomhedens engagement i processen til de involverede parter, da det er hos dem den egentlige forandringsproces skal udvikles, forankres og implementeres.