OM ANTONISEN CONSULT

Rådgivning til sundhedssektoren

Antonsien Consult løser opgaver indenfor sundhedsområdet og rådgiver om genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr, infektionshygiejne, logistik, indretning og procesoptimering. Der tilbydes assistance til projektledelse, reorganisering, kvalitetsudvikling, audit, rådgivning ved nybyggeri, ombygning, renovering samt udarbejdelse og implementering af kvalitetsstyringssystemer. Antonisen Consult rådgiver om logistik, lagerforhold og procesflow og kan desuden hjælpe med planlægning og gennemførelse af undervisning, temadage og workshops. Virksomheden arbejder ofte med helhedsløsninger, der involverer flere af ovenstående elementer.

Genbehandling medicinsk udstyr

Rådgivning om genbehandling og procesudstyr - Rådgivning og hjælp til leverandører af genanvendeligt medicinsk udstyr – Rådgivning om korrekt håndtering af rene og sterile engangsartikler. Læs mere her

Infektionshygiejne

Smitte – Smittekæde – Afbrydelse af smitteveje – Infektions­forebyggelse - Hygiejnekurser.
Læs mere her

Projektledelse

Overblik, struktur, styring, tidsplaner, forandring.
Læs mere her.Audit

Hygiejneaudit, hygiejne gennemgang, kvalitetsstyrings systemer, forberedelse til akkreditering / certificering.
Læs mere her

Logistik & indretning

Nybyggeri, ombygning og renovering. Optimerede arbejdsprocesser. Flow, logistik og lagerforhold. IT understøttede og automatiserede løsninger. Robotteknologi.
Læs mere her

Undervisning

Genbehandling af medicinsk flergangsudstyr, infektionsforebyggelse, hygiejne. Små og store grupper med udgangspunkt i deltagernes forudsætninger.
Læs mere her

Rådgivning

Kapacitetsberegninger for proces- og transportudstyr, personaleressourceberegninger, kravspecifikationer, optimale arbejdsprocesser, procesflow, logistik og lagerforhold, kvalitetsmæssige forbedringer indenfor genbehandlingsområdet, udarbejdelse af genbehandlingsvejledninger, der opfylder danske og internationale krav. Læs mere her

about us

CASE

Projektledelse Regional sterilcentral Herlev

Kontrakt med Nyt hospital Herlev fra 2013-2019, som klinisk fagspecialist indenfor genbehandlingsområdet. Virksomheden fungerer som klinisk projektleder for byggeafdelingen, Herlev Hospital i forbindelse med projektering af Regional sterilcentral Herlev (RSH).

Den kliniske projektledelse sker i et tæt samarbejde med byggeafdelingens øvrige projektleder for RSH. Som klinisk projekleder er man ansvarlig for og forestår processerne omkring brugerinddragelse, herunder sikre inddragelse af de hospitaler, der skal aftage leverancer fra RSH. Alt foregår i tæt samarbejde med Regional sterilcentral Rigshospitalet (RSR) projektet mhp. at fremme ensartethed indenfor genbehandlingsområdet i Region Hovedstaden, ensartethed i bygherre leverancerne samt projekternes interne leverancer.

I forbindelse med planlægning og design af den regionale sterilcentral bistod Gitte bygherreorganisationen på Herlev Hospital som klinisk projektleder. Dette skete med baggrund i Gitte’s strategisk overblik og dybe faglighed inden for hygiejneområdet. I hele processen, fra de første tanker og ideer til udmøntning af den fysiske udformning af den automatiserede proces, har Gitte systematisk sikret fokus på rationel og korrekt genbehandling. Udover det høje faglige niveau, er hun også utrolig behagelig og sjov at arbejde sammen med.
- Søren Svare, KHR Arkitekter A/S