Medio 2016-2018

Faglig ekspert i forhold til KVASTU-gruppen på Rigshospitalet

KVASTU står for kvalitet sterilitet og udvikling og er det projekt som i 2001 blev gennemført for at sikre en ensartet defineret kvalitet på genbehandlingsområdet på Rigshospitalet. Der er implementeret et KVASTU-styresystem (et kvalitetsstyringssystem til at fastlægge mål og politikker og til at nå disse mål) for genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr på Rigshospitalet.

KVASTU-styresystemet retter sig imod de processer, der omfatter rengøring, desinfektion, sterilisation, håndtering, opbevaring og transport af medicinsk udstyr til flergangsbrug.

Rollen som faglig ekspert i forhold til KVASTU-gruppen omfatter:

 • At bidrage med de sidste nye faglige input. Det kan være nye faglige referencer, nye undersøgelser, ny litteratur på området.
 • At rådgive og vurdere i forhold til metoder og kvalitetsniveau.
 • Hjælpe med at udarbejde notater, henvendelser og andet fra gruppen til IHE (infektionshygiejnisk enhed) og kvalitetsorganisationen.
 • I et samarbejde med sterilcentralens kvalitetschef; udarbejde udkast til nye instruktioner, foretage de nødvendige rettelser i instruktioner og bilag for at sikre styresystemets fortsatte fremdrift.
 • Ansvarlig for Auditplanlægning, Auditudførelse og Audittilbagemelding

Januar 2017-2018

Sekretær i styregruppe for fælles tværregionale retningslinjer for dagligt vedligehold og service samt revalidering af apparatur anvendt ved genbehandling af flergangskirurgisk udstyr

Der arbejdes med udarbejdelse af fælles retningslinjer for dagligt vedligehold, service samt revalidering af apparatur anvendt ved genbehandling af flergangskirurgisk udstyr. Arbejdet er igangsat af FSTA.

2018

Deltager i arbejdsgruppen NIR (National Infektionshygiejnisk Retningslinje)

For genbehandling af medicinsk udstyr nedsat i regi af Statens Seruminstitut.

2018

Underviser forår og efterår på Region Hovedstadens kompetenceudviklingsforløb for ansatte i regional sterilcentral – modul II

Specifik målrettet genbehandling. Virksomheden har undervist i rengøring og desinfektion, kontrol, oplægning og emballering, sterilisation samt genbehandling af fleksible endoskoper.

2018

Underviser på ½ temadag for Capio CFR i genbehandling af medicinsk flergangsudstyr

Danske retningslinjer på det infektionshygiejniske område, generelt om afbrydelse af smitteveje, rene og urene opgaver og funktioner, genbehandlingsprocessen, fleksible endoskoper samt transport af instrumenter.

2018

Underviser på temadag for operationsafdelingen Bornholms Hospital i genbehandlingsprocessen

Grundlæggende principper og genopfriskning af viden, gennemgang af egne processer samt instrumentets vej fra brug til klar til brug igen.

2018

Rigshospitalet, afsnit 2043 - Rådgivning i forbindelse med implementering af nye instrumenter til brug for Da Vinci operationsrobot model X

Rådgivningen omfattede følgende opgaver; Dialog med Intuitive, tidsplan for hvornår afsnittet kan være klar til at genbehandle de nye instrumenter, herunder afdækkelse af økonomi til vaskestativer, vaskenet, program til vaskemaskine etc., gennemførelse af restproteintest på de nye instrumenter samt udarbejdelse af nye genbehandlingsvejledninger.

2013-2018

Projektledelse Regional Sterilcentral Herlev

Virksomheden har kontrakt med Nyt Hospital Herlev fra 2013-2019 som klinisk fagspecialist indenfor genbehandlingsområdet. Antonisen Consult v/Gitte Antonisen fungerer som klinisk projektleder for byggeafdelingen i forbindelse med projektering af Regional Sterilcentral Herlev (RSH).

Kontraktens indhold og funktionen som klinisk projektleder indeholder følgende:

 • Konsulentbistand i forbindelse med etablering af den nye regionale sterilcentral på Herlev Hospital.
 • Indgå i et tæt samarbejde med byggeprojektet for regional sterilcentral Rigshospitalet relateret til bygherre leverancer samt projekternes interne leverancer.
 • Indgå i selvstændigt samarbejde med procesudstyrs- og mekaniske anlægsleverandører i design og implementeringsfasen.
 • Indgå i tæt samarbejde med leverandører af dokumentations- og sporbarhedssystem og MES sammen med CIMTs (Center for IT, medico og telefoni) projektleder.
 • Have en koordinerende og faciliterende rolle i forhold til de udpegede superbrugere/kommende ansatte i regional sterilcentral, relateret til løsningsdesign og implementering af disse IT-systemer.
 • Indgå i samarbejde med servicecentret på Rigshospitalet for at sikre sammenhæng imellem byggeprojekt, drift og implementering, herunder kontakt og information til 'kundehospitaler'.
 • Være med til at kvalitetssikre det endelige layout og bygningsplaner indeholdt i hovedprojektet.
 • Deltage i risikoworkshops, relevante styregrupper, arbejdsgrupper og møder.
 • Deltage i fastlæggelse og beskrivelser for de endelige arbejdsprocesser og flow, herunder dokumentation for de infektionshygiejniske vurderinger.
Som Region Hovedstadens projektleder for it-sporet i etableringen af de to regionale sterilcentraler på Herlev Hospital og Rigshospitalet har jeg arbejdet sammen med Gitte Antonisen i godt fire år, hvor Gitte har varetaget rollen som klinisk/faglig projektleder. Fra udarbejdelse af kravspecifikationer og udbudsmateriale for de to primære it-systemer, over afklarings-, design- og udviklingsfaserne til forberedelse og gennemførelse af testforløb. Det har været et fantastisk samarbejde. Af mange grunde: Gitte besidder en omfattende viden og erfaring med genbehandlingsprocesser og hygiejneområdet, som har skabt tryghed for, at vi er gået efter de rigtige løsninger – også fordi hun er rigtig god til at formidle sin viden. Hun har et fabelagtigt overblik og en struktureret tilgang, som i kombination med en imponerende hukommelse har bidraget til at facilitere og fastholde beslutninger og sikre fremdrift. Endelig har Gitte nogle personlige egenskaber, som er fremmende for et godt samarbejde, både med folk internt i organisationen og med leverandører og øvrige eksterne parter. Hun udstråler venlighed, professionalisme og en naturlig og tillidsvækkende autoritet. Alt i alt en af de dygtigste faglige projektledere, jeg nogensinde har arbejdet med.
- Jette Kidholm Projektleder, Projekter, Udvikling, CIMT

2018

Foredrag på WFHSS (World Federation for Hospital Sterilisation Science)

Verdenskongres om emnet 'Automation in the CSSD - benefits & opportunities'.