PH Consult blev etableret i 2001 og i 2013 udvidet med partner Gitte Antonisen. I samme forbindelse blev firmanavnet ændret til Hilsberg & Partner. Pia Hilsberg udtræder sommeren 2016 og firmaets navn ændres til Antonisen Consult.

Virksomheden løser opgaver indenfor sundhedsområdet og rådgiver inden for følgende områder:

 • Genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr
 • Infektionshygiejne
 • Logistik og indretning
 • Procesoptimering

Om Gitte Antonisen

 • Uddannet sygeplejerske i 1992, har i mange år arbejdet som operationssygeplejerske.
 • Har siden 2003 arbejdet med genbehandling af medicinsk udstyr til flergangsbrug, fleksible endoskoper samt med organisation og ledelse indenfor områderne anæstesi, operation og sterilcentral.
 • Har senest været ansat som Sterilcentralchef på Herlev Hospital fra 2009-2013. Har bl.a. haft ansvaret for udarbejdelse og implementering af kvalitetshåndbog for sterilcentralen samt løbende udvikling og udvidelse af hospitalets anvendte elektroniske instrument-sporbarhedssystem.
 • Deltager i udviklingen af logistikkonceptet for Herlev Hospital.
 • Diplomuddannelse i økonomi, ledelse og organisation for sundhedssektoren (60 ECTS); Organisationsteori - sundhedsøkonomi og sundhedspolitik - ledelsesteori - økonomistyring - tværgående ledelse - afsluttende ledelsesprojekt.
 • Er uddannet intern auditor i sundhedsvæsnet.
 • Er godkendt af Det Norske Veritas som fagekspert indenfor renrumsområdet .
 • Stor erfaring med akkrediteringsforløb i forhold til JCI og DDKM, både på hospitals-, afdelings- og afsnitsniveau indenfor følgende områder; anæstesi og operation, genbehandling og intern service og logistik.
 • Har fra 2013 og frem til 2019 kontrakt med Nyt hospital Herlev som klinisk fagspecialist og klinisk projektleder, i forbindelse med projekteringen af regional sterilcentral Herlev.
 • Har været medunderviser på operationsteknikeruddannelsen i Region Hovedstaden og på sterilassistent-uddannelsen (SOSU Næstved) som medplanlægger og underviser.
 • Deltager på internationale genbehandlingskongresser.
 • Lean manager uddannelse og six sigma green belt (10 ECTS); 2 dages Lean introduktion, 5 dages intensiv Lean manager uddannelse tilpasset service, produktion, administration, sagsbehandling, produktion support, udvikling & IT, HR. 4 dage six sigma værktøjer, DMAIC og analyse.
 • Kursus i intern survey i teori og praksis - Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren. Dette bevirker at Gitte Antonisen, med sin sundhedsfaglige uddannelse og øvrige erfaring, vil kunne påtage sig at lede og gennemføre interne surveys inden for infektionshygiejneområdet på forsvarlig måde, og baseret på krav og anbefalinger i Den danske kvalitetsmodel (DDKM) for sygehuse, i de danske infektionshygiejnestandarder i DS 2450- og 2451-serierne og i de nationale infektionshygiejniske retningslinjer (NIR) 
Gitte Antonisen