DET KAN VIRKSOMHEDEN HJÆLPE MED

Antonsien Consult løser opgaver indenfor sundhedsområdet og rådgiver om genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr, infektionshygiejne, logistik og indretning og procesoptimering. Der tilbydes assistance til projektledelse, reorganisering, kvalitetsudvikling, audit, rådgivning ved nybyggeri, ombygning, renovering samt udarbejdelse og implementering af kvalitetsstyringssystemer. Antonisen Consult rådgiver om logistik, lagerforhold og procesoptimering og kan desuden hjælpe med planlægning og gennemførelse af undervisning, temadage og workshops. Ofte arbejdes med helhedsløsninger der involverer flere af ovenstående elementer.

Genbehandling medicinsk udstyr

Rådgivning om genbehandling og procesudstyr - Rådgivning og hjælp til leverandører af genanvendeligt medicinsk udstyr – Rådgivning om korrekt håndtering af rene og sterile engangsartikler.

Infektionshygiejne

Smitte – Smittekæde – Afbrydelse af smitteveje – Infektions­forebyggelse - Hygiejnekurser.

Projektledelse

Overblik, struktur, styring, tidsplaner, forandring.

Audit

Hygiejneaudit, hygiejne gennemgang, kvalitetsstyrings systemer, forberedelse til akkreditering / certificering.

Logistik & indretning

Nybyggeri, ombygning og renovering. Optimerede arbejdsprocesser. Flow, logistik og lagerforhold. IT understøttede og automatiserede løsninger. Robotteknologi.

Undervisning

Genbehandling af medicinsk flergangsudstyr, infektionsforebyggelse, hygiejne. Små og store grupper med udgangspunkt i deltagernes forudsætninger.

Rådgivning

Kapacitetsberegninger for proces- og transportudstyr, personaleressourceberegninger, kravspecifikationer, optimale arbejdsprocesser, procesflow, logistik og lagerforhold, kvalitetsmæssige forbedringer indenfor genbehandlingsområdet, udarbejdelse af genbehandlingsvejledninger, der opfylder danske og internationale krav.